החלפות והחזרות

מוצרים שהודפסו עבורכם לא ניתן להחזיר או להחליף אך אם טעינו חלילה בהדפסה או במידות נחליף ונזכה במידת הצורך.
מוצרים רקים ללא מיתוג ניתן להחזיר בצירוף חשבונית הקניה
עד 14 ימים מיום הקניה.